Уроци по математика в град Варна
при старши учител Дафинка Йорданова  • подготовка за езикови, математически гимназии

  • уроци при кандидатстване с изпит по математика

  • допълнително обучение за по-добро представяне в училище при провеждане на тестове, контролни работи, матури

  Математическа школа Варна, Индивидуално обучение по математика Варна
   
  Form Object

  “Лошият учител ни поднася истината, а добрият ни учи сами да я откриваме.”
  А. Дистервег


  “ Никаква достоверност в науките няма там, където не може да се приложи нито една от математическите науки и в онова, което няма връзка с математиката.”
  Леонардо Да Винчи

  НАЧАЛО

  уроци по математика Варна, преподавател по математика Варна

   

  С всеки урок, който преподавам през годините на моята практика, при решаването на всяка задача и формирането на всяко едно математическо понятие, се стремя не само да убедя моите ученици в необходимостта да се изучава математиката, но и да им разкривам по всякакъв начин нейната вътрешна сила и красота - симетрия и пропорция в резултатите, никакво излишество, точно приспособяване на средствата към целта, което е извънредно забележително и се среща само в най-красивите произведения.


  Дафинка Йорданова
  ЗА МЕН

  След дълги години практика като учител по математика във Варна, през 1991 година взех решение да основа своя собствена математическа школа. В нея работех както с малки (две и три деца), така и с по-големи групи до десет ученика. Основен акцент при самото създаване на школата беше извънучилищната подготовка на ученици за кандидатстване след 7-ми клас в езикови, математически и други елитни гимназии. 

  Постепенно с годините и след многото промени в сферата на образованието, тази тясна специализация отстъпи място на индивидуални уроци по математика за ученици от почти всички класове.

  Автор съм на няколко сборници и учебни помагала, одобрени от Министерството на образованието, за ученици от 1 –ви до 7–ми клас, които успешно използвам в своята практика. Сборниците са съобразени с учебната програма, а главната им цел е трайното овладяване на знанията в съответствие с основни дидактически принципи като системност, последователност и достъпност.

  Съвременният ученик живее, расте и развива своите интелектуални способности в нова информационна и технологична среда. Това поставя пред мен задачата при работата с всеки ученик да направя урока по-интересен, по-съдържателен, по-атрактивен и непременно свързан с практиката и живота.

  Съзнавам много ясно, че от изключителна важност при работата с моите ученици е да формирам интерес към математиката, към нейната строгост, към нейната приложна сила и ценност. Успешното решаване на тази задача изисква не само богат практически опит и професионален подход, но и много търпение и упоритост.

  Като преподавател и в училище и в математическата школа по пътя на непрекъснатото усъвършенстване се стремя свободно и с лекота да оперирам с математически понятия и задачи, за да възпитам същото и у своите ученици.