Уроци по математика в град Варна
при старши учител Дафинка Йорданова  • подготовка за езикови, математически гимназии

  • уроци при кандидатстване с изпит по математика

  • допълнително обучение за по-добро представяне в училище при провеждане на тестове, контролни работи, матури

  Математическа школа Варна, Индивидуално обучение по математика Варна
   
  Form Object

  “Лошият учител ни поднася истината, а добрият ни учи сами да я откриваме.”
  А. Дистервег


  “ Никаква достоверност в науките няма там, където не може да се приложи нито една от математическите науки и в онова, което няма връзка с математиката.”
  Леонардо Да Винчи

  УРОЦИ

  Уроците се провеждат по всяко време на календарната година.

   

  Броят на седмичните часове се определя от желанието и инвидуалните потребности на всеки ученик.

   

  Времето на провеждането им е в зависимост от учебната програма в училище.

   

  Продължителността на един урок е в зависимост от желанието и способността за концентрация на ученика – 45 или 60 мин.

   

  Записване е възможно по всяко време на годината.

   

  Желателно е за учениците, които ще кандидатстват в математически, езикови и професионални гимназии, записването да става преди началото на учебната година.

   

  Записване

   

  Математическият начин на мислене е от изключителна важност не само за напредъка на техниката и науката, но и за успешната реализация на всеки човек практически във всяка  една сфера от живота. Неговото усвояване изисква сериозно обучение още от най-ранните детски години. Освен задължителното училищно обучение за пълноценно развитие на познавателните способности, на самостоятелното и творческо мислене и приложението им в практиката и живота е необходима допълнителна подготовка в математически школи, курсове и индивидуални уроци.

  В последните няколко години с учениците в школата работя само индивидуално. По този начин с допълнителното си извънучилищно обучение по математика всеки ученик поставя сам конкретните си цели -  при един уроците целят успешно класиране на изпитите по математика при кандидатстване в различни училища, при друг - постигане на високи резултати при участие на математически състезания и олимпиади, при трети просто се търси по-добро представяне на контролните тестове и зрелостни изпити в училище.

  Индивидуалната работа с всеки ученик дава по-добри резултати и заради възможността да се съобрази начина на преподаване с особеностите на неговия социален опит, с характера на мисловните процеси, способността за концентрация, равнището на познавателните му умения и с отношението му към различни събития в заобикалящия го свят.


  Дафинка Йорданова